1

2

3

4

5

6

Corrosion Control Technology Alliance

een integrale oplossing voor elk corrosieprobleem

Afgezien van de esthetische schade en directe kosten, leidt corrosie tot enorme functionele- en productieverliezen. Corrosie wordt vaak niet begrepen en is daarom  zo moeilijk beheersbaar. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Zelfs binnen één productie unit heb je al te maken met een grote verscheidenheid aan procescondities, soorten installaties en equipment en daardoor een breed scala aan corrosievormen en ontstaansmechanismen.

Voor een compleet beeld en inzicht in oorzaken en mogelijke oplossingen moeten bij corrosieproblemen vrijwel altijd verschillende dienstverleners worden ingeschakeld. Maar door het ontbreken van kennisuitwisseling en samenhang tussen deze partijen is een dergelijke aanpak minder efficiënt en leidt deze maar zelden tot een adequate oplossing. De Corrosion Control Technology Alliance, opgericht in 2010, is een Nederlands-Belgische coalitie van onafhankelijke, gerenommeerde specialisten. Zij bundelen hun expertises en werken centraal gecoördineerd, nauw met elkaar samen ten behoeve van een constructieve oplossing van uw corrosieprobleem.Hoe dit in de praktijk werkt ziet u in een 3 minuten durende video door op de afbeelding hieronder te klikken.

Een integrale oplossing voor corrosie

click to watch video