1

Corrosion Control Technology Centre

Dé oplossing voor corrosie en materiaaldegradatie

Eén van de belangrijkste oorzaken van ongeplande shut-downs en productieverliezen is corrosie. De diversiteit aan degradatiemechanismen in installaties is groot en kan zeer complex zijn. 95% Daarvan draait echter om condities die niet met het proces zelf te maken hebben, zoals start-stop, constructie en onderhoud, materiaalkeuze, modificaties, stilstand en vervuiling. Om het degradatiemechanisme te kunnen begrijpen en daarvoor adequate oplossingsrichtingen te kunnen bedenken is expertise nodig in vele vakdisciplines zoals metallurgie; scheikunde; chemie; microbiologie; procestechnologie; (materials)engineering en constructie. Pas écht effectief is het als ál deze disciplines zijn verenigd en via één aanspreekpunt beschikbaar zijn, zoals bij het Corrosion Control Technology Centre. Dán kunnen er dwarsverbanden worden gelegd tussen de verschillende vakgebieden én bent u ervan verzekerd dat alle relevante procesvariabelen zijn meegenomen in een aanbeveling of plan van aanpak. Het programma van het Corrosion Control Technology Centre varieert van een enkelvoudig product of dienst, tot een allesomvattend hersteltraject.

Van product tot totaaloplossing
Voor enkelvoudige oplossingen zoals producten voor (tijdelijke) reparatie of preventieve oplossingen, klikt u in de menubalk op Corrosion Control Products & Services. Is uw corrosieprobleem complexer van aard en heeft u behoefte aan een totaaloplossing (onderzoek, interpretatie, advies en implementatie) dan staat de Corrosion Control Technology Alliance voor u klaar om u snel met raad en daad terzijde te staan.

Corrosie Helpdesk
Voor een vrijblijvend advies kunt u gebruik maken van onze Corrosie Helpdesk. Maar u kunt ons ook bellen en mailen via Contactgegevens.  Wij beoordelen dan aan de aard van uw werkpraktijk welke weg u het best kunt bewandelen.